PRAKTYKA

Nieruchomości i prawo budowlane

Nasze wieloletnie doświadczenie związane z szeroko rozumianym prawem nieruchomości pozwala na świadczenie usług doradczych, które zapewnią wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego przy jednoczesnej wysokiej efektywności biznesowej.
Doradzając w tym zakresie, opieramy się nie tylko na treści ustaw, orzecznictwie oraz publikacjach prawniczych, ale również na wiedzy praktycznej zdobywanej w szeregu wcześniejszych transakcjach, które obsługiwaliśmy. Jesteśmy szczególnie wyczuleni na ryzyka prawne związane z każdym etapem procesu oraz rekomendujemy działania które, minimalizując ryzyko, pozwalają osiągnąć cele oraz założenia oczekiwane przez naszych Klientów.
Doradzamy we wszystkich rodzajach projektów związanych bezpośrednio lub pośrednio z nieruchomościami na wszystkich ich etapach.
Powyższe usługi świadczymy, specjalizując się w:
prawie spółek
fuzjach,przejęciach i restrukturyzacjach
prawie umów
umowach w procesie inwestycyjnym
prawie upadłościowym
nieruchomościach i prawie budowlanym
ochronie środowiska
partnerstwie publiczno-prawnym

Adwokatura polska