PRAKTYKA

Ochrona środowiska

Doradzamy w zakresie unormowań wynikających z regulacji prawa polskiego, jak również w kontekście wymogów wynikających z aktów prawa unijnego oraz umów międzynarodowych.
Specjalizujemy się w obsłudze zarówno podmiotów, na które nałożone są obowiązki związane z gospodarowaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) jak i takich, które prowadzą zbiórkę ZSEE lub poddaję je recyklingowi.
Doradzamy w zagadnieniach związanych z oceną oddziaływania na środowisko i ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w procesie inwestycyjnym.
Nasze doświadczenie obejmuje również formalnoprawne zagadnienia związane z wydobywaniem kopalin ze złóż.

Przedmiotem naszej działalności doradczej są ponadto zagadnienia związane z ryzykiem prawnym oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko, odpowiedzialności za szkody w środowisku, w tym odpowiedzialność przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej za szkody w środowisku lub za naruszenie wymogów prawa ochrony środowiska;

Powyższe usługi świadczymy specjalizując się w:
prawie spółek
fuzjach, przejęciach i restrukturyzacjach
prawie umów
umowach w procesie inwestycyjnym
nieruchomościach i prawie budowlanym
ochronie środowiska
partnerstwie publiczno-prywatnym

Adwokatura polska