PRAKTYKA

Prawo spółek

Kluczowym obszarem doradztwa kancelarii są usługi związane z tworzeniem, funkcjonowaniem, łączeniem, przekształcaniem oraz likwidacją spółek handlowych.

Świadcząc usługi doradcze w tym zakresie, mamy na uwadze optymalizację wszelkich aspektów prowadzonej lub zamierzonej działalności Klienta ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań i założeń biznesowo-funkcjonalnych naszych Klientów. Przygotowując formalnoprawne fundamenty działalności naszych Klientów, dbamy szczególnie o elastyczność gospodarczą proponowanych rozwiązań oraz komfort i bezpieczeństwo prawne działalności. Dodatkowo najwyższą wagę przykładamy do takiego ułożenia transakcji, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo naszych Klientów przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka zaistnienia sporów w przyszłości między kontrahentami.
Stojąc na stanowisku, że rozpoczęcie działalności to początek potrzeb naszych Klientów, dzięki rozumieniu potrzeby naszych Klientów oraz specyfikę prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zapewniamy doradztwo korporacyjne na bardzo wysokim poziomie oraz potrafimy zapewnić należytą pomoc prawną na każdym etapie funkcjonowania organizacji w odniesieniu do wszelkich aspektów prawnych.

Zespół Kancelarii doradzał przy szeregu transakcjach fuzji, przejęć, łączenia oraz przekształcenia spółek prawa handlowego.

Powyższe usługi świadczymy, specjalizując się w:
sprawach sądowych,sprawach arbitrażowych,sprawach sądowo-administracyjnych
prawie spółek
fuzjach, przejęciach i restrukturyzacjach
prawie umów
umowach w procesie inwestycyjnym
partnerstwie publiczno-prywatnym

Adwokatura polska