PRAWNICY

Piotr Mikołajczyk

Adwokat Piotr Mikołajczyk

Wykształcenie:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji – prawo
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego – audyt wewnętrzny.

Adwokat Piotr Mikołajczyk specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów budowlanych, obsłudze korporacyjnej spółek, w tym międzynarodowych o rozbudowanej strukturze, przekształceniach spółek, jak również w sprawach związanych z prawem upadłościowym.

Od początku działalności zawodowej związany jest z prawem nieruchomości, które wymaga wiedzy z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. W tym zakresie swoje doświadczenia zawodowe zdobywał zarówno w obsłudze międzynarodowej korporacji budowlanej, jak i w obsłudze rodzimego dewelopera. W trakcie dotychczasowej działalności zawodowej nabył wiele unikalnych doświadczeń z zakresu prawnej obsługi procesu budowlanego na każdym jego etapie i z pozycji wszystkich uczestników procesu budowlanego. Nadto wielokrotnie uczestniczył w przeprowadzaniu due diligence nieruchomości.

Dodatkowo posiada szerokie kompetencje z zakresu prawa spółek handlowych, które zdobywał doradzając przy tworzeniu spółek prawa handlowego, przeprowadzaniu due diligence spółek oraz przekształcaniu spółek. Uczestniczył w sporządzaniu licznych umów dla spółek z sektora budowlano-deweloperskiego oraz umów inwestycyjnych. Jednocześnie nabył doświadczenie procesowe będąc pełnomocnikiem w sprawach cywilnych, administracyjnych, upadłościowych oraz egzekucyjnych.

Doradzał w wielu skomplikowanych transakcjach, jak przejęcie producenta stolarki okiennej przez francuski fundusz inwestycyjny, przekształcenie spółki deweloperskiej w spółkę komandytowo-akcyjną, przekształcenie spółki z branży IT najpierw w spółkę jawną, następnie w spółkę komandytowo-akcyjną, nabycie składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłości, nabycie nieruchomości wchodzącej w skład masy spadkowej.

Ponadto posiada liczne doświadczenia w sprawach wysoce wyspecjalizowanych, jak np. kontrakty menadżerskie, umowy inwestycyjne, prawo probiercze, prawo upadłościowe.

Adwokatura polska