SPECJALIZACJE

Nieruchomości i prawo budowlane

Doradzamy we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami, w szczególności:

- opracowujemy oraz opiniujemy wybór struktury transakcji dotyczących nieruchomości,
- doradzamy w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, w tym przygotowujemy,
negocjujemy i opiniujemy umowy,
- zapewniamy wsparcie w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania,
w tym przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy najmu i dzierżawy oraz doradzamy na etapie ich wykonywania,
- przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
- doradzamy przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, w tym ograniczonych praw rzeczowych,
- doradzamy we wszelkich aspektach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych związanych z zagospodarowywaniem nieruchomości, w szczególności dotyczących zagospodarowywania przestrzennego i procesu inwestycyjnego,
- doradzamy w zakresie zarządzania nieruchomościami i komercyjnego ich wykorzystania,
- prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i sądowo-administracyjne dotyczące nieruchomości, w tym procesu inwestycyjnego.
Wieloletnie doświadczenie Kancelarii w obsłudze podmiotów z branży budowlanej oraz deweloperskiej pozwala nam świadczyć najwyższej jakości usługi doradcze podmiotom
z branży:

- opracowujemy oraz opiniujemy umowy w procesie inwestycyjnym,
- doradzamy we wszelkich sprawach związanych z nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja,
- zapewniamy wsparcie na wszelkich etapach procedur administracyjnych;
- prowadzimy postępowania sądowe, administracyjne i sądowo-administracyjne związane
z procesem inwestycyjnym.

Wykonawcom robót budowlanych zapewniamy kompleksową obsługę w relacjach z pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego, w tym w szczególności z inwestorem, podwykonawcami oraz instytucjami administracyjnymi.

Adwokatura polska