SPECJALIZACJE

Odnawialne źródła energii

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotom działającym w sektorze energetyki odnawialnej. Naszym Klientom oferujemy:
- wsparcie prawne w realizacji inwestycji opartych na źródeł odnawialnych,
- przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących dzierżawy terenu pod instalacje OZE, umów kontraktacji, umów z operatorami sieci przesyłowych.
- doradztwo w kontaktach z regulatorami;
- kompleksowe wsparcie prawne handlu prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia,
- doradztwo restrukturyzacyjne dla firm energetycznych,

Adwokatura polska