SPECJALIZACJE

Partnersto publiczno-prywatne

Świadczymy pomoc prawną na rzecz strony publicznej jak również na rzecz partnerów prywatnych zaangażowanych w przedsięwzięcia realizowane w modelu partnerstwa publiczno–prywatnego. Zakres naszych usług obejmuje w szczególności:
- opracowanie struktury prawnej projektu,
- dokonujemy analizy przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- rekomendujemy optymalną formę realizacji przedsięwzięcia oraz tryb wyboru partnera prywatnego,
- doradzamy konsorcjantom prywatnym przy ustalaniu struktury konsorcjum,
- opracowujemy dokumentację przetargową,
- opracowujemy, opiniujemy oraz negocjujemy umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym,

Adwokatura polska