SPECJALIZACJE

Prawo spółek i prawo korporacyjne

Jedną z głównych specjalizacji kancelarii jest prawo spółek oraz prawo korporacyjne. Zapewniamy kompleksową obsługę podmiotom z kapitałem polskim jak i zagranicznym, zapewniając w szczególności:
- tworzenie oraz rejestrację spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw (w tym reprezentacja w postępowaniach rejestrowych,
- reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
- bieżącej obsługi korporacyjnej spółek (przygotowywanie oraz opiniowanie projektów procedur, projektów uchwał, obsługę prawną organów spółek kapitałowych)
- przygotowywanie projektów umów zawieranych miedzy wspólnikami i akcjonariuszami oraz spółką a członkami organów.
- reprezentacja w sporach między wspólnikami i akcjonariuszami,
- likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

Adwokatura polska