SPECJALIZACJE

Prawo umów

Świadczymy pomoc prawną w każdym aspekcie związanym z nawiązaniem, rozwiązywaniem oraz wykonywaniem umów cywilnoprawnych.
- przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy,
- doradzamy w trakcie wykonywania tych umów,
- pomagamy weryfikować i dochodzić roszczeń powstałych na etapie ich realizacji
Doradzamy optymalne rozwiązania kontraktowe, które zabezpieczają interesy naszych klientów oraz zwracamy szczególną uwagę na możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczenie wszystkich rodzajów ryzyk.

Adwokatura polska