SPECJALIZACJE

Prawo upadłościowe

Doradzamy w sprawach związanych z niewypłacalnością oraz upadłością.
- przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości,
- przygotowujemy oraz składamy zgłoszenia wierzytelności,
- reprezentujemy w postępowaniu upadłościowym oraz w kontaktach z uczestnikami postępowania,
- wspieramy przy tworzeniu oraz wdrażaniu propozycji układowych, jak również monitorujemy wykonanie układu.
- prowadzimy postępowania o wyłączenie mienia osób trzecich z masy upadłości,
- doradzamy przy nabywaniu mienia od podmiotów w upadłości,
- reprezentujemy w postępowaniach w sprawach orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Adwokatura polska