SPECJALIZACJE

Sprawy sądowe

Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie przygotowania oraz prowadzenia:
- postępowań cywilnych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
- postępowań sądowo-administracyjnych,
- postępowań administracyjnych w sytuacjach spornych,
- mediacji,
- doradztwa przedsądowego,
- postępowań karnych, karno-skarbowych i egzekucyjnych.
Prowadzimy m.in. sprawcy o zapłatę, sprawy wspólnot mieszkaniowych, sprawy gospodarcze, sprawy sądowe korporacyjne, sprawy o odszkodowanie, sprawy o ochronę dóbr osobistych.
Kierując się dobrem naszych klientów przed wszczęciem postępowań spornych przed właściwymi instytucjami, dążymy do rozwiązania sporu na etapie przedsądowym w trybie mediacji, ugód i postępowania polubownego.
W imieniu naszych Klientów prowadzimy również negocjacje, których wynikiem jest osiągnięcie oczekiwanego przez Klienta efektu bez wszczynania postępowania sądowego.

Adwokatura polska