SPECJALIZACJE

Technologie, media, telekomunikacja

Szczególnym przedmiotem działań Kancelarii są zagadnienia związane z obsługą inwestycji deweloperskich na każdym etapie inwestycji. Kancelaria zapewnia wsparcie prawne etapów procesu deweloperskiego poprzez:
- analizę prawną oraz audyt nieruchomości,
- przygotowanie, negocjacje warunków oraz zawarcie umów związanych z nabyciem nieruchomości,
- wsparcie prawne etapu administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji WZiZT oraz pozwolenia na budowę,
- przygotowanie, negocjacje warunków oraz zawarcie umów z projektantem,
- przygotowanie, negocjacje warunków oraz zawarcie umów z wykonawcą robót budowlanych,
- negocjacje warunków oraz zawarcie umów z dostawcami mediów,
- przygotowanie, negocjacje warunków oraz zawarcie umów z nabywcami,
- doradztwo w zakresie oddawania nieruchomości osobom trzecim do używania, w tym przygotowanie, negocjuje i opiniowanie umowy najmu i dzierżawy oraz doradztwo na etapie ich wykonywania,
- prawną obsługę okresu gwarancyjnego.

Adwokatura polska